Provozní řád

Provozní a ubytovací řád

Kemp ATC Radešov                                                                                                                                                      Provozovatel: L. Voldřich
IČO: 
68832303 
Provozní doba: Celoroční

Kontakt: recepce/rezervace - 739 079 214,        správce - 723 542 962,       www.kemp-radesov.cz

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na celý areál ATC. Je závazný pro všechny, kteří zde pobývají. Návštěvník kempu je povinen se seznámit s tímto provozním a ubytovacím řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu. Každá osoba, která poruší provozní řád kempu, může být z areálu vykázána bez náhrady.

 2. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

 3. Po kempu se můžou pohybovat pouze osoby ubytované nebo se souhlasem provozovatele.

 4. Užívání kempu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

 5. Návštěvník je povinen se po příjezdu do kempu přihlásit na recepci a předložit průkaz totožnosti.

 6. Po přihlášení a zaplacení kempu dle platného ceníku, obdrží host kartu, kde mu bude přiděleno evidenční číslo. Tuto kartu připevní na viditelné místo obytného auta, karavanu nebo stanu, z důvodu stálé kontroly.

 7.  Karta slouží také jako doklad o zaplacení a vrácením karty se ukončuje pobyt hosta.

 8. Správce informuje hosta o místech k stanování, parkování a sloupcích s elektrikou. Host si sám zvolí místo. El. přípojku, u které se host ubytoval, musí nahlásit správci, který ji následně zapne.

 9. Hosté jsou povinni opustit kemp vždy do 12:00 hod. Za příplatek je možné si domluvit pozdější odjezd max. do 18hod. Nutné domluvit v den odjezdu před 12:00 hod. Požádá - li host o prodloužení ubytování, bude mu vyhověno.

 10. Chatky opouští hosté do 10h., z důvodu závěrečného úklidu a přípravy chatky pro další návštěvníky. Nástup do chatek je od 14h. Dřívější nástup po dohodě se správcem.

 11. Minimální počet k pronájmu chatky, jsou 2noci.

 12. Jestliže host k pobytu do chatek nenastoupí v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu nebo nastoupí později, postupuje se dle storno podmínek.

 13. Před opuštěním kempu uvede host místo svého stanování a jeho okolí do původního stavu.

 14. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučnými projevy, nadměrným zesílením radiopřijímačů, nevhodným chováním domácích zvířat apod.

 15. Noční klid je nutné dodržovat v době 22:00 - 06:00 hodin. Besedy u táborových ohňů je možno konat i po této době, ale tak, aby nebyl rušen klid ostatních. Chovejte se s nejvyšší ohleduplností ke svým sousedům. Pamatujte na to, že v kempu jsou ubytované i děti.

 16. Při hrubém porušení provozního řádu kempu nebo nevhodném jednání (např. pod vlivem alkoholu) má správce právo vyloučit jednotlivce nebo skupinu osob z areálu, a to bez nároku na vrácení poplatku.

 17. Není dovoleno ohraničovat prostory kolem stanu a karavanu hloubením příkopu, stavením plotu, dřevěných předsíněk a jiných pevných staveb.

 18. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a označených provozovatelem kempu. Návštěvník tábořiště je odpovědný za řádné uhašení ohně při odchodu.

 19. Návštěvník tábořiště je povinen bezodkladně oznámit správci tábořiště každé rozšíření ohně.

 20. Požární bezpečnost se řídí zákonem č. 133/1985 Sb.

 21. Provozující kempu neodpovídá za zranění, poškození a odcizení majetku uživatelů tábořiště. Neručí ani za ztrátu věcí a majetku. Stejně tak poškození přírodní katastrofou.

 22. Škody vzniklé na majetku kempu je host povinen ohlásit na recepci. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.

 23. Jízda motorovými vozidly a jízdními koly je dovolena pouze po příjezdových komunikacích. V kempu platí jednosměrný provoz.

 24. V celém areálu kempu je přísný zákaz mytí a oprav aut

 25. Maximální povolená rychlost v celém kempu je 10 km/h.

 26. Brány pro vjezd a výjezd vozidel jsou v provozu denně 24 hod.

 27. Je přísně zakázán volný pohyb psů po areálu kempu. Všichni psi musí být v prostoru kempu na vodítku. Majitelé psů jsou povinni psí sekrety osobně uklidit a zodpovídají za veškerou škodu jimi vzniklou.

 28. V celém areálu kempu je přísný zákaz používání zábavné pyrotechniky.

 29. U studní s pitnou vodou, v řece nebo potůčku je z zákaz provádět osobní hygienu.

 30. Sociální zařízení je vybaveno pitnou vodou. Provozovatel zajišťuje úklid včetně dezinfekce sociálního zařízení.

 31. Hostům k dispozici je také prostor k umývání nádobí, ovoce, atd - není určen pro osobní hygienu, ani umývání třeba bot)

 32. Sprchy jsou zahrnuty v ceně a jsou otevřeny 24h. Z tohoto důvodu Vás žádáme o dodržování pravidel - neplýtvat vodou, splachovat si po sobě sprchový kout i umyvadlo.

 33. Vjezd motorových vozidel je možný jen se souhlasem provozovatele kempu.

 34. Ubytovací a provozní řád platí do odvolání.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou, pěkné počasí a těšíme se na Vaši další návštěvu.


MOŽNOSTI PLATBY

 1. Veškeré platby prováděné na recepci kempu a kiosku, lze pouze v hotovosti.

PODMÍNKY REZERVACE UBYTOVÁNÍ V CHATÁCH

 1. Rezervovat ubytování je možné prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky nebo e-mailem.

 2. Po provedení rezervace je zákazníkovi zaslána zálohová faktura na částku 50 % z celkové ceny pobytu. Splatnost je 3-5 pracovních dnů (záleží kdy je rezervace vytvořena) od vystavení. Rezervace je závazně potvrzena až po připsání částky na účet provozovatele. Pokud není částka připsána na účet provozovatele do splatnosti zálohové faktury, rezervace bude zrušena. Upozorňujeme hosty, že bankovní převod ze zahraničí může trvat i více pracovních dní.

STORNO PODMÍNKY

 1. Zákazník má právo zrušit rezervaci nejpozději do 14dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou nebo po telefonické dohodě.

 2. Pokud dojde ke stornování pobytu v době kratší než 14dnů, zaplacená záloha není vratná. Storna řešíme individuálně, kdy jsou výjimky pro vrácení zálohy (nemoc, atd..)

 3. Při předčasném ukončení pobytu se zaplacené částky nevracejí.

 4. V případě, že host nastoupí do chatek později, než byl domluvený termín a nedá provozovateli vědět, počítá se mu pobyt od domluveného data, ne od skutečného nástupu.